Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 08:23 održana je radionica, mesto Orašac , opština Beograd-Obrenovac, P.G.Stefan Vlajković
sa temom:
1. 08:23 do 08:55 Prikaz primene penetrometra u određivanju dubine plužnog đona , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj radipnice je praktičan prikaz primene penetrometra u određivanju dubine plužnog đona
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd