Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 07:48 održana je radionica, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, PG Grujić Radisav
sa temom:
1. 07:48 do 08:19 Praktičan prikaz primene penetrometra u određivanju dubine plužnog đona , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže primena penetrometra u određivanju dubine plužnog đona.
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd