Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Vražogrnac , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Petković Nebojše
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija gajenja dunje , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 18:35 do 19:05 Raspodela podsticaja u poljoprivredi u 2021. godini. , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja dunje, kao i sa raspodelom podsticaja u poljoprivredi u 2021. godini. Predavanje je organizovano u skladu sa merama zaštite od širenja virusa COVID-19.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar