Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 09:32 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:32 do 10:03 Dobra poljoprivredna praksa u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 10:05 do 10:35 Invazivne stenice u proizvodnji ratarskih i povrtarskih kultura , eksterni predavač Vesna Buzadžin

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom u povrtarskoj proizvodnji kao i sa pojavom invazivnih stenica u proizvodnji ratarskih i povrtarskih kultura.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar