Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 12.03.2024. godine, sa početkom u 09:04 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:04 do 09:38 Najznačajnije bolesti pšenice , savetodavac Jovana Miletić
2. 09:40 do 10:10 Program razvoja poljoprivrede opštine Boljevac , eksterni predavač Slađan Đimiš

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najznačajnijim bolestima pšenice kao i programom razvoja poljoprivrede opštine Boljevac.
Koordinator: Jovana Miletić

Izvor: PSSS Zaječar