Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 17:01 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 17:01 do 17:36 E agrar , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 17:37 do 18:08 Prognozno izveštajna služba , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo i značaju prognozno izveštajne službe u zaštiti bilja.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar