Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 10:58 održana je predavanje, mesto Bogovina , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 10:58 do 11:30 Prihrana pšenice , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 11:31 do 12:02 Problemi u zaštiti ratarskih kultura , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prihranom pšenice i problemima u zaštiti ratarskih kultura.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar