Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 12:56 održana je predavanje, mesto Podgorac , opština Boljevac, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 12:56 do 13:27 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 13:25 do 13:56 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem kontrole plodnosti zemljišta, sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar