Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 26.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, sala privredne komore Srbije
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Saša Stamenković
2. 10:30 do 11:01 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Slavica Dželatović
3. 11:01 do 11:31 Kontrola plodnosti , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, kao i značajem kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar