Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 27.01.2024. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, PG Stošić Miodrag
sa temama:
1. 10:57 do 11:27 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 11:27 do 11:58 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa principima rezidbe i zaštite koštičavog voća.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar