Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 11:59 održana je predavanje, mesto Šljivar , opština Zaječar – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 11:59 do 12:30 Tehnologija sušenja šljive , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 12:31 do 13:02 Značaj zadrugarstva , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom sušenja šljive, kao i sa značajem zadrugarstva.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar