Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 14.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Vlase , opština Vranje – grad, Prostorije fabrike Yumco
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Adaptacija povrtarske proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Zoran Lazarov
2. 13:30 do 14:00 Adaptacija voćarske proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Nebojša Mladenović
3. 14:00 do 14:30 Nega i korekcija papaka , savetodavac Ivica Tomić

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa osnovnim elementima sledećih tema:
1. Adaptacija povrtarske proizvodnje na klimatske promene
2. Adaptacija voćarske proizvodnje na klimatske promene
3. Nega i korekcija papaka
Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje