Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 26.01.2024. godine, sa početkom u 14:30 održana je predavanje, mesto Bukarevac , opština Preševo, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 14:30 do 15:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Srđan Zafirović
2. 15:00 do 15:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Robert Širtov


Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje