Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 15:30 održana je predavanje, mesto Spančevac , opština Bujanovac, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 15:30 do 16:00 -Higijena muže i podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić
2. 16:00 do 16:30 -Prihrana pšenice i e-Agrar-kako do registracije , savetodavac Nada Lazović – Đoković

-Higijena muže i podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
– -Prihrana pšenice i e-Agrar-kako do registracije
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje