Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bosilegrad , opština Bosilegrad, Skupštinska sala
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Organska proizvodnja , savetodavac Robert Širtov
2. 10:30 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić
3. 11:00 do 11:30 Đubrenje zasada voća , savetodavac Suzana Jerkić

Tema: Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje