Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Vlase , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Janjić
2. 12:30 do 13:00 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Robert Širtov

Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje