Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Bratačić , opština Osečina, Poljoprivredno gazdinstvo Milorada Markovića
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Štetnost spaljivanja žetvenih ostataka , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 12:00 do 12:30 Zaoravanje strništa neposredno nakon žetve u cilju poboljšanja fizičko-hemijskih i proizvodnih osobina zemljišta , eksterni predavač Milutin Đokić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim posledicama spaljivanja biljnih ostataka nakon žetve kao i zaoravanjem strništa neposredno nakon žetve u cilju poboljšanja fizičko-hemijskih i proizvodnih osobina zemljišta.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo