Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 27.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Dučić , opština Mionica, PG Radiša Stojković
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita zasada šljive , savetodavac Snežana Radovanović
2. 09:30 do 10:00 Sortiment šljive , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa zaštitom zasada šljive kao i sortimentom šljive.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo