Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Jačanje otpornosti ratarske proizvodnje na elementarne nepogode , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 09:30 do 10:00 Jačanje otpornosti voćarske proizvodnje na elementarne nepogode , savetodavac Jovan Milinković
3. 10:00 do 10:30 Zaštita bilja u službi jačanja otpornosti ratarske i voćarske proizvodnje na elementarne nepogode , savetodavac Milena Dražić

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju sa značajem jačanja otpornosti ratarske i voćarske proizvodnje na elementarne nepogode kao i sa odgovarajućim merama zaštite bilja od bolesti i štetočina.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo