Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Osečina (varošica) , opština Osečina, Prostorije za poljoprivredu opštine Osečina
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Praćenje Drosophile suzukii i njena štetnost , savetodavac Snežana Radovanović
2. 09:30 do 10:00 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa praćenjem Drosophile suzukii i štetama koje ona pričinjava kao i tehnologijom gajenja maline.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo