Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 06.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Zlatarić , opština Valjevo – grad, PG Jelena Timotić
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Sortiment šljive , savetodavac Milivoj Timotić
2. 10:30 do 11:00 Zaštita zasada maline , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa sortimentom šljive kao i zaštitom zasada maline.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo