Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 13.02.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Lajkovac (varoš) , opština Lajkovac, Sala opštine Lajkovac
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 10:00 do 10:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa prihranom strnih žita u narednom periodu,značajem ove mere kao i zaštitom useva strnih žita.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo