Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 27.12.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Ub , opština Ub, oprina Ub,
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija proizvodnje voćnih rakija , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 11:30 do 12:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja poljoprivredni proizvođači će biti uupoznati sa zaštitom strnih žita i tehnologijom proizvodnje voćnih rakija.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo