Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 12:31 održana je predavanje, mesto Ub , opština Ub, Opština UB
sa temama:
1. 12:31 do 13:02 E agrar , savetodavac Slađana Gavrilović
2. 13:03 do 13:38 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić

Tokom predavanja prisutnim proizvođačima su pružene informacije vezane za E agrar i pravilno đubrenje ratarskih kultura.


Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo