Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 11:36 održana je predavanje, mesto Moravci , opština Ljig, Prostorije OŠ Moravci
sa temama:
1. 11:36 do 12:08 Mogućnosti prerade mleka na gazdinstvu , savetodavac Predrag Jokić
2. 12:08 do 12:40 E-agrar , savetodavac Radiša Panić
3. 12:42 do 13:14 Rezidba šljive , savetodavac Milivoj Timotić
4. 13:14 do 13:48 Pravilna upotreba pesticida , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa mogućnostima prerade mleka na poljoprivrednom gazdinstvu, e-agrarom, rezidbom šljive i pravilnom upotrebom pesticida.
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo