Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 14.02.2021. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Ključ , opština Mionica, Poljoprivredno gazdinstvo Todorić Miroslava sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 12:00 do 12:30 Zimska zaštita voća , savetodavac Slađana Gavrilović

Na predavanju su poljoprivredni proizvođači upoznati sa zimskom zaštitom voća i tehnologijom proizvodnje šljive
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo