Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Gvozdenović , opština Ub, Gazdinstvo Stojanović Miodraga sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izvori zagađenja mleka , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:30 do 11:00 Uvećanje dohotka na gazdinstvu , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa izvorima zagađenja mleka,diversifikacijom poljoprivrede u cilju veće rentabilnosti i uvećanja dohotka na gazdinstvu.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo