Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 21.01.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Petnica , opština Valjevo – grad, Prostorije ZZ,,Dragojlo Dudić” Petnica sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Izvori zagađenja mleka , savetodavac Predrag Jokić
2. 09:30 do 10:00 Korišćenje IPARD sredstava , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa izvorima zagađenja mleka, uslovima,dokumentacijom i postupkom ostvarivanja IPARD podsticaja.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo