Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Kremna , opština Užice – grad, Domaćinstvo Stamenić Miloša
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Zasnivanje sejanih livada , savetodavac Ljubodrag Pantelić
2. 17:35 do 18:05 evropsko žutilo voća i monilija , eksterni predavač Milenko Gavrilović


Koordinator: Ljubodrag Pantelić

Izvor: PSSS Užice