Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Makovište , opština Kosjerić, Mesna zajednica Makovište
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj agrohemijske analize zemljišta za voćarsku proizvodnju , savetodavac Nebojša Brzaković
2. 10:35 do 11:05 Zaštita maline , savetodavac Milena Ćirić

Prisutnim poljoprivrednim proizvođsčima je predstavljen značaj analize zemljišta i mere zaštite zasada maline. Ekterni predavač Ljuba Bugarinović bila je sprečena da prisustvuje predavanju. Njenu temu je predstavila Milena Ćirić.
Koordinator: Nebojša Brzaković

Izvor: PSSS Užice