Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 12.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Požega , opština Požega, Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 eAgrar , savetodavac Bojana Nešić
2. 11:30 do 12:00 Tehnologija gajenja oraha , savetodavac Andrija Radulović

Prisutnima pojašnjene osnove eAgrara, sadržaj, izmena podataka, važnost tačnosti unetih podataka, kao i način podnošenja subvencija u okviru ePodsticaja. Takođe, održana je prezentacija o savremenoj proizvodnji oraha gde je prikazan način podizanja zasada oraha, potrebna agrotehnika i karakteristike sorata koje su pogodne za gajenje na našim prostorima.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice