Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Radoinja , opština Nova Varoš, gazdinstvo Leković Boja
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Izmene koje donosi E – agrar , savetodavac Bojana Nešić
2. 16:30 do 17:00 Odabir đubriva i važnost agrohemijske analize zemljišta za voćarsku proizvodnju , savetodavac Nebojša Brzaković

Prisutni su upućeni u promene koje donosi prelazak na e – Agrar. Takođe, informisani su o važnosti odabira đubriva i agrohemijske analize zemljišta za voćarsku proizvodnju.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice