Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Požega , opština Požega, opština Požega
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Nebojša Brzaković
2. 09:30 do 10:00 Koraci koje treba preduzeti u prelasku na eAgrar , savetodavac Snežana Janjić


Koordinator: Nebojša Brzaković

Izvor: PSSS Užice