Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Rakinac , opština Velika Plana, MZ Rakinac
sa temama:
1. 09:59 do 10:33 Osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Snežana Petrović
2. 10:33 do 11:04 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutni proizvođači informisani su o značaju kontrole plodnosti zemljišta i osiguranju useva,zasada i stoke,kao i o načinu ostvarivanja prava na podsicaje od Ministarstva poljoprivrede za ove mere.
Koordinator: Snežana Petrović

Izvor: PSSS Smederevo