Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 22.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Baničina , opština Smederevska Palanka, Poljoprivredno gazdinstvo Jelene Petković
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tehnologija proizvodnje dunje , savetodavac Biljana Nikolić
2. 10:30 do 11:00 Rezidba višnje i trešnje , savetodavac Goran Đorđević
3. 11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snežana Petrović

Na održanom predavanju prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa tehnologijom proizvodnje dunje, rezidbom višnje i trešnje kao i sa diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo