Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 18.02.2021. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Drenovac , opština Šabac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prihrana pšenice , savetodavac Gordana Rehak
2. 19:40 do 20:10 Odabir sortimenta kukuruza za predstojeću setvu , savetodavac Svetlana Zlatarić
3. 20:10 do 20:40 Izgradnja objekata , savetodavac Zoran Beljić

18.02.2021. god. održaće se predavanje o prihrani pšenice, sortimentu kukuruza za predstojeću setvu i izgradnja objekata.
Na ovom predavanju je istaknut značaj prihrane pšenice (rok, količina i vrsta primenjenog đubriva), pretstavljen sortiment kukuruza koji je pogodan za setvu na našem terenu, kao i planiranje setve u zavisnosti od potreba gazdinstva, i takođe tema koja je uvek aktuelna, a odnosi se na subvencije kroz izgradnju objekata. Na predavanju je bilo prisutno 15 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac