Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 16.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Unapređenje genetičkih resursa autohtonih rasa živine , savetodavac Zoran Beljić
2. 10:30 do 11:00 Podsticaji za očuvanje životinjskih genetičkih resursa , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa unapređenjem genetičkih resursa autohtonih rasa živine u Republici Srbiji kao i sa pravilnikom o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa. Predavanju je prisustvovalo 13 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac