Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 15.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Korman , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Ljubiše Nikolić
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Meliorativna aktivnost u predsetveoj pripremi zemljišta , savetodavac Darko Simić
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija proizvodnje koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja bio je da se poljoporivredni proizvođači upoznaju sa meliorativnim aktivnostima u predsetvenoj pripremi zemljišta kao i tehnologijom proizvodnje koštičavog voća. Predavanju je prisustvovalo 10 poljoprivredih proizvođača.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac