Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Sala opštine Koceljeva
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u poljoprivredi za 2021.godinu , savetodavac Mirjana Milošević
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija proizvodnje maline , savetodavac Milorad Jocković
3. 11:00 do 11:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Darko Simić
4. 11:30 do 12:00 Priprema zemljišta za setvu okopavina , savetodavac Jovan Sušić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa podsticajima u poljoprivredi za 2021.godinu, zatim tehnologijom proizvodnje maline, prihranom strnih žita, kao i pripremom zemljišta za setvu okopavina. Predavanje će se održati u saradnji sa JLS u sali opštine Koceljeva. Predavanju je prisustvovalo 25 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac