Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Slepčević , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Petra Krsmanića
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Erwinia amylovora -bakteriozna plamenjača , savetodavac Slavica Maksimović
2. 11:00 do 11:30 Monilinia fructicola-trulež ploda , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj predavanja bio je da se prisutni proizvođači upoznaju sa štetnim patogenima koji su prisutni u našim voćnjacima jabučastog i koštičavog voća i koji su zabeleženi kao značajne bolesti voćnih zasada. Objašnjeni su načini kako se prepoznaju oštećenja i štete od prisustva patogena kao i mere borbe protiv istih. Na predavanju je bilo 10 prisutnih proizvođača.
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac