Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Mesarci , opština Vladimirci, Dom kulture Mesarci
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Darko Simić
2. 19:30 do 20:00 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Milorad Jocković
3. 20:00 do 20:30 Podsticaji za premiju osiguranja u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa predstojećom prihranom strnih žita, tehnologijom proizvodnje šljive kao i podsticajima za premiju osiguranja u poljoprivredi. Na predavaju prisustvovalo je 16 poljovprivrednih proizvođača.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac