Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Bojić , opština Šabac – grad, PG Branka Vilotića
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi , savetodavac Mirjana Milošević
2. 18:30 do 19:00 Meliorativne aktivnosti u periodu prihrane strnih žita , savetodavac Darko Simić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa podsticajima u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za 2021.godinu i meliorativnim aktivnostima u periodu prihrane strnih žita. Predavanju je prisustvovalo 10 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac