Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Varna , opština Šabac – grad, PG Jasmina Selenić
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević
2. 10:30 do 11:00 Meliorativne aktivnosti u periodu prihrane strnih žita , savetodavac Darko Simić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osiguranjem i kreditima u poljoprivredi i meliorativnim aktivnostima u periodu prihrane strnih žita. Predavanju je prisustvovalo 10 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac