Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 06.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Lipolist , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Nemanje Topalović
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Beli drvotočac -Zeuzera pyrina , savetodavac Slavica Maksimović
2. 10:30 do 11:00 Zelena povrtna stenica-Nezara viridula , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj predavanja bio je da se prisutni proizvođači upoznaju sa štetnim invazivnim vrstama koje su prisutne u našem području i koje su zabeležene kao značajne štetočine šuma,voćnih zasada, povrća, voća. Objašnjeni su načini kako se prepoznaju štete od prisustva štetočina kao i mere borbe protiv istih. Na predavanju je bilo 10 prisutnih proizvođača.
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac