Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bogatić , opština Bogatić, Gazdinstvo Gorana Dabića
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana pšenice , savetodavac Gordana Rehak
2. 10:45 do 11:15 Duvanov trips , savetodavac Slobodan Gošić

04.02.2021. održaće se predavanje na kome će biti pretstavljene teme iz ratarstva i zaštite bilja uz sve mere zaštite od korone virusa.
04.02.2021. godine održano je predavanje na domaćinstvu Gorana Dabića, sa temom prihrana pšenice, gde je prisutnim pojašnjen značaj i važnost unošenja mineralnih đubriva u prihrani, kao i vreme unošenja, količina i formulacija. Takođe, druga tema se odnosila na značaj i pravovremeno tretiranje duvana protiv duvanovog tripsa. Na predavanju je bilo prisutno 2 puta po 5 poljoprivrednika (ukupno 10) koji su aktivno učestvovali u pitanjima i sugestijama.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac