Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Tabanović , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Ljubice Živanović
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prolećna prihrana ratraskih kultura , savetodavac Darko Simić
2. 10:30 do 11:00 Drektni podsticaji u poljoprivredi za 2021 godinu , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj predavanja bio je da se poljiprivredni proizvođači upoznaju sa prolećnom prihranom ratarskih kultura i sa direktnim podsticajima u poljoprivredi 2021. Predavanju je prisustvovalo 10 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac