Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 31.03.2024. godine, sa početkom u 16:54 održana je predavanje, mesto Metlić , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstva Sretena Stevanovića
sa temama:
1. 16:54 do 17:32 Uslovi i način za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov putem digitalne platforme eAgrar , savetodavac Mirjana Milošević
2. 17:34 do 18:05 Izbor hibrida i setva kukuruza , savetodavac Svetlana Zlatarić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaja u stočarstvu za tov, putem digitalne platforme eAgrar, kao i setvom kukuruza i izborom hibrida.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac