Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 17:59 održana je predavanje, mesto Drenovac , opština Šabac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 17:59 do 18:34 Predsetvena priprema zemljišta za prolećnu setvu , savetodavac Gordana Rehak
2. 18:35 do 19:11 Setva kukuruza i odabir hibrida , savetodavac Svetlana Zlatarić

Dana 29.03.2024. godine, održaće se predavanje na kome će se prisutni upoznati sa sortimentom hibrida kukuruza i kvalitetnom predsetvenom pripremom.
Dana 29.03.2024. godine, održano je predavanje na kome su poljoprivrednici mogli da se upoznaju sa karakteristikama hibrida kukuruza koji su pogodni za setvu na našem području, kao i o tome da pripreme kvalitetno zemljište za prolećnu setvu. Na predavanju je bilo 10 poljopr. proizvođača koji su iznosili svoja iskustva i davali sugestije.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac