Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 12.03.2024. godine, sa početkom u 11:25 održana je predavanje, mesto Koceljeva , opština Koceljeva, Gazdinstvo Paunović Jovan
sa temama:
1. 11:25 do 11:57 Pravilna agrotehnika i sortiment kukuruza. , savetodavac Svetlana Zlatarić
2. 11:56 do 12:27 Značaj agrohemijske analize zemljišta i đubrenje ratarskih useva , savetodavac Gordana Rehak

12.03.2024. godine održaće se predavanje u Koceljevi na gazdinstvu Paunović Jovana, gde će se poljoprivrednici upoznati sa značajem agrohemijske analize zemljišta i đubrenjem ratarskih useva, kao i sa pravilnom agrotehnikom i sortimentom kukuruza.
12.03.2024. godine, održano je predavanje na gazdinstvu Jovana Paunovića, gde su prisutni mogli da se upoznaju sa značajem agrohemijske analize zemljišta, koja je preduslov kvalitetnog đubrenja gajenih biljaka i domaćinskog odnosa prema zemljištu. Takođe, značajno je ukazati na pravilan odabir hibrida kukuruza s obzirom na potrebe na gazdinstvu, a onda i pravilnom agrotehnikom dobiti kvalitet i visok prinos.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac