Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 11.03.2024. godine, sa početkom u 09:55 održana je predavanje, mesto Lojanice , opština Vladimirci, Gazdinstvo Slavko Stanojević
sa temama:
1. 09:55 do 10:26 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Gordana Rehak
2. 10:27 do 10:59 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Zoran Beljić

11.03.2024. godine održaće se predavanje na kome će se poljoprivrednici upoznati sa temama o značaju i pojmu diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i podsticajima u poljoprivredi.
11.03.2024. godine, održano je predavanje, gde su se poljoprivrednici mogli upoznati sa pojmom i značajem diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu, a takođe i sa podsticajima u poljoprivredi. Cilj je da poljoprivrednici budu upućeni u mogućnosti i načine korišćenja, kako u diverzifikaciji, tako i u podsticajima za poljoprivredu.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac